top of page

Tony Heikkilä Lakipalvelut Oy

IMG_1832m.jpg

Tony Heikkilä, OTM & KTM

Olen Tony Heikkilä, asumiseen sekä yhteisöjen juridiikkaan erikoistunut lakimies. Pääasiallisesti olen työskennellyt taloyhtiöiden sekä yksityishenkilöiden parissa erilaisissa asunto-, kiinteistö- ja urakkariita-asioissa. Olenkin hoitanut useampia tapauksia, missä korvauksia on haettu perusteettomasti asiakkaaltani tai asiakas on hakenut niitä menestyksekkäästi rakennuttajalta, ostajalta tai myyjältä. Lisäksi olen avustanut erilaisia yhteisöjä aina toimintaansa aloittelevista yrityksistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin. Kaiken muun ohella olen avustanut asiakkaitani myös työoikeudellisissa kysymyksissä, vahingonkorvausasioissa sekä perhe- ja jäämistöoikeudellisissa kysymyksissä. 
 
Ennen juristiuraa on puolestaan työskennellyt isoissa yrityksissä erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä. Juridiikan ja kaupallisen alan yhdistelmän kautta minulla on vahva käsitys siitä, mitä laajojen asiakokonaisuuksien haltuunotto vaatii haastavissa oikeudellisissa tilanteissa. 
 
Lakimiehenä minua motivoi ennen kaikkea asiakkaiden auttaminen haastavissa tilanteissa. Ammattiurani aikana olen nähnyt lukuisia tapauksia, joissa osapuolet – erityisesti vähäisillä resursseilla operoivat – kohtaavat merkittäviä haasteita oikeuksiensa puolustamisessa tai eivät kykene saavuttamaan tasavertaisia mahdollisuuksia muihin nähden. Palkitsevinta onkin, mikäli saan autettua asiakkaitani löytämään oikeudenmukaisen ratkaisun, jolla voidaan saavuttaa asiakkaan edun mukainen lopputulos kohtuullisin kustannuksin.

 

 

Tony Heikkilä Lakipalvelut Oy

Pohdituttaako asunnon myynti tai ostamisen jälkeen havaittu virhe, perinnönjako taikka osakassopimus? Tarjoan juridista apua ja neuvonantoa laaja-alaisesti erilaisissa elämäntilanteissa. Lakiosaamiseni kattaa juridiset ratkaisut yrityksille ja yksityishenkilöille luottamuksellisesti ja kustannustehokkaasti. Minulta saat tukea vaativiin muutostilanteisiin sekä apua sopimusten ja muiden asiakirjojen laatimiseen sekä kommentointiin. Olen myös käytettävissänne kaikenlaisissa yhtiöoikeudellisissa asioissa koko yrityksen elinkaaren ajan yhtiömuodosta ja yrityksen koosta riippumatta. Autan niin yrityshallinnossa kuin erilaisissa vastuuasioissa.
 
Mikäli juridiset asiat mietityttävät, varaa itsellesi maksuton 30 minuutin alkuneuvotteluaika. 

Palvelut

§ Yhtiöoikeus ja yrityksen perustaminen

 • Yhtiöoikeudellinen neuvonanto sekä edustaminen yhtiökokouksissa

 • Yrityksen asiakirjat (perustamisasiakirjat, rekisteri-ilmoitukset, osakassopimukset, johtajasopimukset jne.)

 • Sovintoneuvottelut

§ Veropalvelut

 • Veroilmoitukset ja ennakkoratkaisuhakemukset

 • Vero-oikaisut

 • Yrityksen verosuunnittelu

 • Yksityishenkilöiden verosuunnittelu

§ Eläinoikeus

 • Sopimusten ja kauppakirjojen laadinta

 • Vahingonkorvausvaatimukset

§ Perhevarallisuus

§ Kiinteistöjuridiikka

 • Ositus

 • Avioehto

 • Edunvalvonta

 • Testamentti

 • Perinnönjako

 • Sovintoneuvottelut

 • Isännöinti

 • Kiinteistökauppa

 • Asunto- ja kiinteistökauppariidat

 • Asunto-osakeyhtiöt

 • Rakennusriidat

§ Sopimusoikeus

§ Työoikeus

 • Sopimusten laadinta

 • Sopimusneuvottelut

 • Tietosuojakysymykset

§ Kryptolainsäädäntö

§ Muu juridinen konsultaatio ja taloudellinen neuvonanto

 • Työ- ja johtajasopimukset

 • Kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät

 • Muutosneuvottelut

Asiakaspalaute

Tony hoiti yhtiömme reklamaation vahingonkorvausasiassa rakennuttajalle. 

Ota yhteyttä

 

Kiitos viestistäsi

Varaa maksuton alkuneuvottelu

Varaa maksuton 30 minuutin alkuneuvotteluaika

bottom of page